Luisterboek

Voor het inspreken van een luisterboek hangt het er erg vanaf waar dat boek over gaat. Mijn stem is vooral goed in de rol van ‘verteller’. Als u iemand zoekt die meerdere ‘typetjes’ kan zijn in een luisterboek, zoek dan gerust verder…    Het inspreken van een luisterboek is vaak een heleboel werk. En het betaalt vrij slecht… …..
Daarom doe ik dat alleen (nog) maar als het boek me aanspreekt en de vergoeding in verhouding staat tot het werk.

Hieronder kunt u wat voorbeelden horen van luisterboekteksten die ik eerder insprak. En onder het kopje ‘Voorbeelden‘ (bovenaan deze pagina) kunt u nog veel meer voorbeelden zien en horen. Als mijn stem aansluit bij uw wensen, neem dan contact met me op. 

Werkwijze

Thuis heb ik professionele apparatuur om in te kunnen spreken. (Voor de kenners en liefhebbers: Ik werk met ProTools 12.7.1). Graag ontvang ik de in te spreken tekst (met toelichting op de uitspraak van ‘lastige woorden’), die spreek ik dan voor u in. Voor een luisterboek is vaak veel tijd nodig. Ik spreek nooit een heel boek achter elkaar in maar gebruik de ‘vrije uurtjes’ om steeds een deel van het boek in te spreken. Afhankelijk van de hoeveelheid tekst, spreken we samen een tijdsbestek af waarbinnen de opdracht klaar zal zijn. Ik lever mijn inspreekwerk aan via WeTransfer als Wav-bestand.

Tarieven op aanvraag

Wilt u een 'stem' voor uw luisterboek?